Entrenament funcional 2 dies / setmana

28,00 on the 1st of each month and a 22,00 sign-up fee

Entrenament funcional 2 dies / setmana.

La quota es cobrarà automaticament el dia 1 de cada mes.

Contacta amb nosaltres per consultar la disponibilitat dels diferents grups.

First payment: 01/06/2024